HTML

Pulzáció dinamika

Ez egy csillagászati témájú, azon belül is a változócsillagászat egyik izgalmas kérdésével foglalkozó kutatói blog. A bemutatott kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

csillagászat.hu

Nincs megjeleníthető elem

A jövő

Plachy Emese 2014.12.23. 21:39

Vajon a jövőbeli űrtávcsövek képesek lesznek olyan adatokat produkálni, amelyek a Blazskó-effektus dinamikai vizsgálatához alkalmasak?

 

A 2017-ben induló TESS-űrtávcső az ekliptikai pólus környékét ~1 év hosszan fogja folyamatosan mérni. 2 perces mintavételezésű fotometriai adataiból nagyon pontos O-C modulációs görbéket kaphatunk. Mivel azonban a mérés alatt a távcső az ekliptika mentén körbe forog, a Kepler-űrtávcső adatillesztési problémaihoz hasonló gondokra itt is számíthatunk az amplitúdómoduláció kapcsán.

 

A kissé távolabbi jövőt tekintve a PLATO-űrtávcsőben reménykedhetünk még. A 2024-re tervezett misszió 2-3 éven keresztül fog mérni két égterületet, 25 másodperces mintavételezéssel.

 

A missziókból származó fotometriai adatokkal remélhetőleg számos dinamikai vizsgálat elvégezhető lesz majd.

 

Az ábrán a TESS- és a PLATO-misszió célterületei láthatók.

 

tess_plato.jpg