HTML

Pulzáció dinamika

Ez egy csillagászati témájú, azon belül is a változócsillagászat egyik izgalmas kérdésével foglalkozó kutatói blog. A bemutatott kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

csillagászat.hu

Nincs megjeleníthető elem

További lehetséges jelöltek

Plachy Emese 2014.11.28. 19:04

Bebizonyosodott hogy a V783 Cyg Kepler adataiból a Blazskó-moduláció feltételezett kaotikus természetét nem lehet megerősíteni. Vajon van-e más csillag, amelynek a dinamika vizsgálata sikeres lehet? A Kepler modulált RR Lyrae csillagai közül a V783 Cyg-nek volt a legtöbb amplitúdómodulációs ciklusa, ezért tűnt ez a legalkalmasabb jelöltnek. A többi csillagnak mind hosszabb a modulációs periódusa, ezért adataik kevesebb ciklust tartalmaznak.

 

Azonban van egy érdekes csillag, amelynek modulációja két periodicitást mutat. A V355 Lyr amplitúdómodulációjában a hosszabb periódus dominál, de a fázismodulációjában a rövidebb. A fázismodulációs görbéje ezért kétszer annyi ciklust tartalmaz, mint az amplitúdómodulációs görbéje, körülbelül 80 ciklust. Ilyet semelyik más RR Lyrae csillagnál nem láttak még. A fázismodulációs görbéje a ciklusok számát tekintve alkalmas lehet a vizsgálatra. A csillag O-C görbéjét láthatjuk az ábra felső paneljában. Azonban ez a csillag ugyanúgy alulmintavételezett, mint a V783 Cyg, ami nagyon bizonytalanná teszi az adatokat. További problémát jelent, hogyaz O-C görbéjén egy hosszú időskálájú változás is látható, amely a globális fázistér rekonstrukciót zavarja.

 

Egy másik csillag, a V360 Lyr modulációs amplitúdója nagy, és a irregularitás is erős, az ábra alsó paneljában láthatjuk O-C diagramját. Ez talán alkalmassá teheti a dinamikai vizsgálatokra, de ennél a csillagnál sokkal kevesebb modulációs ciklussal rendelkezünk. Ezért irregularitásáról valószínűleg nem fogjuk tudni biztosan megállapítani, hogy kaotikus vagy sztochasztikus, a V783 Cyg esetéhez hasonlóan.

blog11.jpg