HTML

Pulzáció dinamika

Ez egy csillagászati témájú, azon belül is a változócsillagászat egyik izgalmas kérdésével foglalkozó kutatói blog. A bemutatott kutatás a TÁMOP-4.2.4.A/2-11/1-2012-0001 Nemzeti Kiválóság Program című kiemelt projekt keretében zajlik. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

csillagászat.hu

Nincs megjeleníthető elem

A legrövidebb amplitúdómodulációs periódusú Kepler csillag

Plachy Emese 2014.06.25. 10:55

A dinamikai vizsgálathoz a lehető legtöbb ciklusra van szükségünk, ezért elsőként a legrövidebb amplitúdómodulációs periódussal rendelkező RR Lyrae csillagot választottam a vizsgálathoz. Ez a csillag a V783 Cyg nevet és a KIC 5559631 Kepler-azonosítót kapta. Modulációs periódusa 27,7 nap. Fényességadatait különleges technikával sikerült kinyerni: a csillag digitális képének minden egyes pixelét megvizsgálva, egy olyan egyedi apertúrát lehet létrehozni, amely a csillagból jövő lehető legtöbb fluxust tartalmazza. Ez a módszer az elérhető legpontosabb fénygörbét eredményezi.

 

V783lc.jpg

A képen a V783 Cyg Kepler fénygörbéje látható.(Vízszintes tengelyen az idő: BJD − 2454833, függőleges tengelyen a fényesség Kepler-magnitúdóban.) A moduláció a csillag fényességének maximumaiban és minimumaiban is jól követhető, ám az utóbbinak kisebb az amplitúdója. Ilyen aszimmetria minden Blazskó-modulált csillagnál megfigyelhető. Dinamikai szempontból bármelyiket vizsgálhatnám, ám a nagyobb amplitúdókülönbségek miatt célszerű a maximumok használata. A második képen a maximumpontok ideje és az átlagos periódusidő különbségei láthatók az idő függvényében. Az ilyen görbéket O-C diagramnak nevezik (az Observed-Calculated kezdőbetűkből). Az ábra jól mutatja hogy a ciklusok időben is csúszkálnak, tehát a csillag (mint minden Blazskó-csillag) nem csak amplitúdó- hanem fázismodulált is. Az O-C diagram nemlineáris dinamikai analízisét elsősorban az ábrán is látható óriási szórás nehezíti meg.

 

V782oc.jpg

 Képek forrása: Benkő és mtsai (2014) http://arxiv.org/abs/1406.5864